Květen 2011

Jak recyklovat?

12. května 2011 v 13:34 | Madlenka |  návody


Plasty

Z 5ti plastových lahví by se dalo udělat tričko z 30ti fleesová bunda.Proč je stále vyhazujeme do koše?Z plastů můžeme třídit PET lahve, které musíme sešlápnout, pěnový polystyrén, lahve, kanystry plastové obaly, výrobky z plastů, fólie, igelitové sáčky a tašky nebo kelímky.Naproti tomu do tříděného plastu nesmí přijít obaly od olejů a různých chemikálií, PVC, molitan nebo plastové díly s kovovými součástkami.

Papír

Čím méněpapíru se zrecykluje, tím více se musí pokácet stromů aby byla pokryta spotřeba papíru.Denně se vykácí stovky tun pralesů, mnoho tun by mohlo být ušetřeno, kdyby se recykloval všechen papír.Do tříděného papíru může přijít prakticky jakýkoliv papír či karton, vyjímkou jsou uhlové, voskované či dehtové papíry.Papír by neměl být mokrý nebo mastný.

Sklo

Pokud se recykluje 1 tuna skla, ušetří se 400 kg exhalací oxidu uhličitého.Do tříděného sklad nesmí přijít porcelán, keramika, TV obrazovky, autosklo, zrcadla a drátěné sklo.Skleněné lahve nemusíte zbavovat víček.


Tetra-packy
Tetra-paky jsou různé krabice od mléka nebo třeba od džusů.Třídí se sešlápnuté, včetně víčka.Krabice od mléka je dobré před recyklací vymýt.

Kromě těchto odpadů v naší domácnosti vznikají ještě další, které se také dají třídit.

Objemné odpady, jako je starý nábytek, podlahové krytiny, umyvadla, vany, elektrotechnika, menší stavební odpad apod. můžete odvést do sběrného dvora. Bývají také přistavovány speciální kontejnery určené na tento odpad. Informujete se ve vaší obci.
Nebezpečné odpady se vozí na sběrný dvůr, kde pro ně mají speciálně upravené nádoby pro odkládání. Tyto nádoby jsou vybaveny dvojitým dnem a stěnami, aby nedošlo k úniku nebezpečných látek. Pamatujte, že do obyčejné popelnice nepatří. Jedná se především o léky, zářivky, výbojky, akumulátory, galvanické články (baterky), ledničky - mrazničky, barvy, lepidla, oleje a nádoby jimi znečištěné.

Kam ještě s nebezepeným odpadem?

  • Nepoužité či prošlé léky můžete vrátit také v lékárně.
  • Vybité baterie můžete odevzdat rovněž v elektro prodejnách nebo v těch, které je prodávají.
  • Vyjeté oleje můžete odvést i na benzínové stanice.
U starých elektrospotřebičů jsou výrobci a prodejci povinni zajistit jejich zpětný odběr, a to buď přímo na prodejně, nebo na jiném místě k tomu určeném. Informujte se ve vaší prodejně, jakým způsobem jsou odebírány. Elektrospotřebiče můžete rovněž dovést do sběrného dvora. Staré automobily patří na taková autovrakoviště, kde je ekologicky zlikvidují. Kovy patří do sběrného dvora či do sběren druhotných surovin.
V každém sběrném dvoře vám poradí, do které nádoby máte vložit odpad, se kterým jste přišli. Avšak ne všechny sběrné dvory odebírají veškeré odpady. Informace získáte buď přímo ve dvoře, nebo na vašem obecním úřadě.

A co vy? Třídíte odpad? :)